Werkwijze

Als u interesse heeft, nodig ik u en uw kind graag uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we waar uw kind hulp bij nodig heeft. Soms is het nodig om te onderzoeken wat de startsituatie is en welke hulp ingezet moet worden. Soms is al onderzoek gedaan en kunnen deze gegevens gebruikt worden. Als de startsituatie duidelijk is,  kunnen we snel van start gaan.

Als duidelijk is waar begeleiding op wordt ingezet, stellen we met elkaar haalbare doelen vast. Daar maak ik een plan van aanpak voor. Uw kind krijgt hierbij een actieve rol door tijdens de lessen zijn eigen vorderingen bij te houden. Afstemming met u en de basisschool vind ik belangrijk. Met uw schriftelijke toestemming zal ik contact opnemen met de school van uw kind.

Een RT-bouwsteen bestaat uit 12 begeleidingsmomenten en wordt gevolgd door een evaluatie. Samen bespreken we of de doelen behaald zijn en of een volgende bouwsteen nodig is. Uiteraard kan na overleg gekozen worden voor een andere begeleidingsperiode als de situatie hierom vraagt.

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen via het tabblad contact.