Rekenen

Leren rekenen vraagt veel van kinderen. Om kinderen hierbij te helpen werk ik volgens het Protocol Ernstige Reken- Wiskunde problemen en Dyscalculie (Protocol ERWD).

Om het rekenen goed in kaart te brengen worden gebruik gemaakt van de BAREKA rekentoets. Eventueel aangevuld met een diagnostisch rekengesprek vanuit de methode SPRINT.

Automatiseren

Als de sommen zijn aangeboden en de stappen die zij moeten nemen zijn ingeoefend, volgt het automatiseren. Het vlot kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen is een voorwaarde voor het rekenen in de midden- en bovenbouw van de basisschool.

Voor het aanleren van de tafelsommen wordt ook de ‘tafelmethode met stoplichtkaartjes’ ingezet. Voor deze methode heb ik een ambassadeurstraining gevolgd.

Button-Ambassadeur

Contextsommen

Naast de basisvaardigheden van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen wordt binnen het rekenonderwijs verwacht dat kinderen kunnen rekenen vanuit de context; vanuit een verhaal. Het realistisch rekenen.  Door deze zogeheten verhaalsommen worden kinderen voorbereid op het gebruik van rekenen buiten de rekenles. Dit leren de kinderen eerst vanuit werken met materialen, daarna met tekeningen en uiteindelijk alleen met een “kale” som.

rekenen2

Na het intakegesprek en het afgenomen onderzoek is duidelijk bij welke rekenonderdelen ondersteuning nodig is. Steeds wordt gekeken welke oefenstof het beste aansluit bij de rekenonderdelen die worden ingeoefend.

rekenonderdelen:

optellen
aftrekken
delen
vermenigvuldigen
cijferen
tijd (klokken)
breuken
procenten
kommagetallen
verhoudingen
metriek stelsel
geldsommen