Spellen

Onveranderlijke woorden

Om foutloos te kunnen spellen is kennis over de klanken en de koppeling tussen de gehoorde klanken en de te schrijven letters belangrijk. Als dit lastig is voor uw kind, zijn de dictees op school ook lastig.

Als uw kind met spellingproblemen in de praktijk komt, kijk ik eerst hoe stevig de klanktekenkoppeling is. Daarna maakt uw kind een uitgebreid dictee. Wat gaat al goed en waar zitten de hiaten? Met deze kennis schrijf ik een plan van aanpak.

In de begeleiding maak ik gebruik van de methodieken Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen en Taal in Blokjes.

categoriekaart2

Deze methodieken vormen de basis van de begeleiding maar kunnen per leerling verschillend worden ingezet. Het eerste dictee geeft aan waar uw kind instapt.

Na een bouwsteen van twaalf lessen evalueer ik de spellingopbrengst van uw kind door het afnemen van een tweede dictee. Hierna volgt een evaluatiegesprek. Gegevens worden na overleg en toestemming van ouders met de school van het kind gedeeld.

Werkwoorden

Naast onveranderlijke woorden leren kinderen ook werkwoordspelling op school.

dav

Hoe je werkwoorden schrijft is geen kwestie van gevoel. Werkwoordspelling moet je aangeleerd krijgen. Als dit goed gaat volgens aangeleerde stappen, vergeet je het nooit meer. Maar voordat het zover is, moeten de stappen ingeoefend worden.

In mijn praktijk neem ik de werkwoordspelling weer stap voor stap door en leer ik kinderen gebruik te maken van deze stappen. Hierdoor wordt de structuur van de werkwoordspelling duidelijk. Een werkwoordschema is hierbij ondersteunend.