Belangrijk om te weten

De begeleidingstijd is de tijd die wordt besteed aan het contact met uw kind. Administratietijd en voorbereidingstijd vallen hier buiten en deze tijd wordt niet doorberekend.

De vastgestelde tarieven zijn overeenkomstig de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De begeleiding wordt per maand in rekening gebracht.

De kosten van de begeleiding worden soms gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering bij een aanvullende verzekering.

Soms kan echter ook via de gemeente (bijzondere bijstand) of belastingdienst een deel van de kosten worden vergoed. Hiervoor kunt u navraag doen bij de gemeente of de belastingdienst.