De kleine lettertjes

Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te worden afgezegd. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt een herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.