Beter bij de Les

Sinds november 2018 ben ik gecertificeerd  als trainer  ‘Beter bij de Les’.

De trainingsmodule ‘Beter bij de Les’ is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een zeer belangrijke rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van ‘Beter bij de Les’ krijgt uw kind op school meer inzicht in het eigen leergedrag. Uw kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

 

Hoe ziet een training eruit?

Een Beter bij de les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) uw kind 60-75 minuten wordt getraind onder begeleiding van een opgeleide trainer.  De duur van de sessie hangt af van het onderwerp van de sessie. Aangeraden wordt er naar te streven vier maal per week te trainen, de training duurt dan ongeveer 6 weken.

In de praktijk is vier maal trainen per week meestal niet haalbaar en wordt twee keer per week getraind. Dit geeft de mogelijkheid om de oefentijd voor het versterken van de executieve functies verder uit te spreiden. De training duurt in dit geval 13 weken. Tussen trainer en leerkracht is intensief contact zodat het geleerde direct in de klas kan worden toegepast.

De trainer wordt tijdens de training ondersteund door een Beter bij de les-coach.

Aanmelden

Regelmatig wordt de training betaald vanuit een Zorgarrangement Passend Onderwijs. Dit zal in de meeste gevallen aangevraagd worden door school. Andere betalingsvormen komen voor. Ook ouders kunnen in overleg met school een training aanvragen.

Na aanmelding worden kind, ouder(s) en leerkracht(en) uitgenodigd voor een intakegesprek.