Over mij

Mijn naam is Sally Groenhuis. Een onderwijsmens in hart en nieren.

Ik heb lange tijd als groepsleerkracht en zorgcoördinator in het basisonderwijs gewerkt. Het werken met leerlingen die net wat meer nodig hebben om zich goed te ontwikkelen is voor mij altijd een drijfveer geweest.

In 2004 heb ik de opleiding tot remedial teacher afgerond. Ik heb me daarna verder gespecialiseerd in het werken met leerlingen met lees- en spellingproblemen. Tussen 2008 en 2012 heb ik gewerkt als dyslexiebehandelaar.

Vervolgens heb ik in 2013 de studie Master SEN (specialist leren) afgerond. Ook het begeleiden van kinderen met rekenachterstanden behoort hierdoor tot mijn specialisme.

Sinds november 2018 ben ik gecertificeerd als trainer ‘Beter bij de Les’. In deze trainingsmodule krijgen leerlingen inzicht in hun eigen leerstrategieën en leren zij deze leerstrategieën versterken.

In oktober 2019 heb ik de opleiding tot trainer ‘Ik leer leren’ gevolgd. De training richt zich op alle processen die nodig zijn om te kunnen leren: concentratie, motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren.

Vanaf  1 augustus 2018  tot en met 1 augustus 2022 heb ik gewerkt als docent en locatieleider aan de Brede School Academie. De BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie.

Vanaf  1 augustus 2020 werk ik twee dagen als docent begrijpend lezen op de Marcusschool in de groepen 6, 7 en 8.

Naast deze baan werk ik drie dagen in mijn eigen RT praktijk. Ik ben geregistreerd bij en werk volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Mijn praktijk is een praktijk aan huis in de Dichterswijk tegenover basisschool De Kleine Dichter en naast buitenschoolse opvang Troubadour. We werken in alle rust in een volwaardige ruimte met up-to-date materialen.