Voor wie?

Merkt u dat uw kind een steuntje in de rug nodig heeft? Of dat uw kind niet lekker in zijn vel zit? Op school gaat het leren niet zoals u of de school had verwacht? Het onthouden van de spellingregels is moeilijk? Of uw kind kan de lesstof wel aan, maar is erg onzeker? Die verhaalsommen zijn wel erg ingewikkeld?

Uw kind doet erg zijn best maar ondanks begeleiding op school lukt het niet. Dan kan remedial teaching uitkomst bieden.

In mijn praktijk gaat uw kind ontdekken wat het wel kan, om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Door het geven van veel positieve, persoonlijke aandacht en ondersteuning ontdekt uw kind dat dingen stapje voor stapje wel lukken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van uw kind. Deze groei is belangrijk voor kinderen omdat zelfvertrouwen de motivatie sterk beïnvloedt.

meivakantie 2014 248

De begeleiding in mijn praktijk sluit naadloos aan bij de leerstof op de school van uw kind, aangepast aan wat uw kind nodig heeft.

Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar bij de volgende vakgebieden: